Semi-Professionele paardenbodem


Zoals eerder aangegeven bepalen stabiliteit en veerkracht in grote mate de kwaliteit van de bodem. Voor een optimale werking is de opbouw van de gehele bodem van groot belang. Dat begint bij een goede fundering. Deze moet vlak, stabiel en voor een buitenbodem goed gedraineerd zijn.

Daarnaast is het van zeer groot belang over de juiste toplaag te beschikken. Afhankelijk van het gebruik bepalen we bij BEGRO de juiste samenstelling.

Een semi-professionele bodem kan zowel voor dressuur als springen gebruikt worden. Belangrijk om te weten is dat deze bodem vochtig dient gehouden te worden, hemelwater alleen is vaak niet voldoende. Bij droge periodes is het handig te beschikken over een beregeningsinstallatie.

Deze kan tegelijkertijd of nadien (afhankelijk van je budget) aangelegd worden.